on 19 Feb 2021 11:06 PM
  • احراز هویت یکپارچه

سامانه SSO متین جهت تامین نیاز مشتریان بزرگ از اجزاء مختلفی تشکیل شده است. در موشن گرافی زیر با زبان ساده هم کارکرد SSO و فواید آن را برای شما توضیح می‌دهیم  و هم شما را با قابلیت‌های سامانه SSO متین آشنا می‌کنیم. Single Sign On (یکبار ورود) و احراز هویت یکپارچه از نیازهای مهم سازمانهای امروزی هست. دانشگاه‌ها به علت تنوع نقش از مدلهای پیچیده‌تری جهت مدیریت هویت افراد خود باید استفاده کنند. شرکت متن باز سامان آمادگی دارد تا بتواند با سفارشی‌سازی محصول بتواند گامی مهم در تامین نیاز مشتریان مختلف بردارد.